The Bit Filippa - I Wish I Were An Filippa Weiner.

Skådespeleri

Det finns många olika former av teater, upptäcker jag under ett samtal med min väninna som håller på att utbilda sig till skådespelare. Forumteater, t.ex, verkar vara en intressant form av skådespel tycker jag. Ja, att över huvudtaget lyfta fram situationer ur livet och belysa samhällsproblem genom en teaterföreställning känns väldigt givande faktiskt! Jag har själv haft tankar på att gå en kurs i teater-skådespeleri, men tiden har aldrig riktigt räckt till... Men kanske till våren! Jag blir oerhört inspirerad av att höra min väninna berätta...